Podsumowanie

I Kongresu Kobiet Północnej Wielkopolski

23 luty 2013 r.

Regionalne Centrum Kultury w Pile, Pl. Staszica 1

 

 

FILM - 1

 

 

FILM -2 (Maria Małgorzata Janyska)

 

 

 

I Kongres Kobiet Północnej Wielkopolski

został objęty

honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP

Pani Anny Komorowskiej


Wagę Kongresu i jego znaczenie dla Północnej Wielkopolski doceniła

Pani Anna Komorowska Małżonka Prezydenta RP,

która objęła to wydarzenie Honorowym Patronatem.

http://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/patronaty/rok-2013/art,2,luty-2013-r-.html


Foto: ze strony internetowej: http://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/