V Kongres Kobiet Północnej Wielkopolski

już za nami......

 

Kongres odbył się 25 listopada 2017 r.

w Pile, przy ul. Kilińskiego 16 w dawnym Kinie "ISKRA"


_________________________________________________________________________________

.

Kongres rozpoczął Rok Praw Kobiet

Występy artystyczne

SENIORITY

_________________________________________________________________________________


Panel pt. "Czas Kobiet"

W panelu zostało poruszonych wiele zagadnień dotyczących KOBIET - sukcesy, edukacja, coaching, stereotypy, wizerunek kobiet, milczenie.

 

Panel poprowadziła:

MICHALINA  PIECZYŃSKA

Dziennikarka, absolwentka filologii polskiej na UKW w Bydgoszczy. Praca dziennikarki daje szanse poznania ludzi, których w innych okolicznościach prawdopodobnie nigdy by się nie spotkało.

Książki to miłość, genealogia to pasja, dziennikarstwo to szukanie odpowiedzi na pytania.

 

Udział wzięły:

 

 

MARTA  ABRAMOWICZ

Dziennikarka, badaczka, psycholożka. Reportażu uczyła się pod okiem Hanny Krall. Napisała wiele tekstów lekkich, gazetowych, i sporo poważniejszych, naukowych, w tym kilka książek. Robi badania społeczne, najczęściej o ludziach, którym trudniej się odnaleźć. Zawsze najbliżsi jej byli wykluczeni, więc od lat z różnymi organizacjami pozarządowymi szuka sposobów na zmianę świata, autorka książki "Zakonnice odchodzą po cichu"

 

 

______________________________

 

IWONA  PACHOLEC

Twórczyni poradnika internetowego WizerunekKobiety.pl, ekspertka ds. wizerunku, public relations i SEO. Recenzentka filmów i książek, autorka artykułów poradnikowych o wizerunku, pracy, biznesie, samokształceniu i rozwoju osobistym. Absolwentka public relations i polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

______________________________

 

dr  MONIKA  KŁOS

Dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, dyplomowana coacherka, trenerka biznesu, wykładowczyni, współwłaścicielka Pracowni Edukacji i Coachingu,autorka publikacji z zakresu zarządzania (głównie zasobami ludzkimi i zarządzania projektami), ekspertka ds. projektów unijnych, członkini Polskiego Towarzystwa Psychologii Coachingu, entuzjastka metod skoncentrowanych na rozwiązaniach, neurodydaktyki i neuroekonomii, licencjonowana Trenerka STRUCTOGRAM® Polska. Prywatnie szczęśliwa mama super Julki, kochająca podróże i dobrą książkę.

 

______________________________

 

dr ANNA K. JASIŃSKA

Dr nauk biologicznych, od lat związana z Instytutem Dendrologii w Kórniku, jest też biegłą dendrolożką wykonującą ekspertyzy dla gmin, powiatów i urzędów miast. Wraz z pomysłodawczynią - Patrycją Kujawą - współzałożycielka Stowarzyszenia "Matki Wariatki", którego głównym celem jest aktywizowanie Mam, zachęcenie ich do wyjścia z domu i zaangażowania się w życie społeczne. Angażuje się w prace społeczne i działalność charytatywną oraz popularyzację nauki: jest wolontariuszką i tutorką Akademii Przyszłości, Trenerką Nauki i członkinią Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc, prowadzi szkolenia i warsztaty dla młodych naukowców, dzieci i młodzieży w wielu szkołach w Wielkopolsce. Mama pięcioletniej Nuty, która wymaga specjalnej opieki.

_________________________________________________________________________________

.

Panel pt. "Wiele odcieni przemocy"

 

 

W panelu zostało poruszonych wiele zagadnień dotyczących przemocy: przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, przemoc ekonomiczna, przemoc społeczna, #MeToo.

 

Panel poprowadziła:

DOROTA  SEMENOV

Współzałożycielka i pierwsza prezeska jedynego pilskiego klubu mówców Toastmasters Piła. Z wykształcenia i zamiłowania do aktywizacji ludzi we wszystkich sferach życiowych - pracownik socjalny. Myślicielka wizualna, sketchnoterka, mentorka, populazytarka  istoty kompetencji miękkich w wychowaniu i edukacji, pedagożka w trakcie studiów, trener w pokonywaniu strachu w wystąpieniach publicznych, rzeczniczka prasowa w Urzędzie Miasta Piły, poetka, prezenterka, podśpiewuje sobie czasem - mama trójki, dziś żona, przed kilkoma laty dzielna, samotnie wychowująca dwójkę dzieci aktywna mama. Jednym słowem entuzjastka życia i wszystkich jego barw.

 

Udział wzięły i wzięli:

 

mec. DANUTA WAWROWSKA

prawniczka, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, właścicielka Kancelarii Prawniczej. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie zawodowe aktywnie przeciwstawia się wszelkim przejawom dyskryminacji oraz podejmuje działania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn, a także działania na rzecz zwiększenia aktywności kobiet i ich udziału w życiu publicznym nie tylko na szczeblu lokalnym. Inicjatorka ogólnopolskiej akcji "Alimenty to nie prezenty" , aktywnie działająca na rzecz poprawy spraw alimentacyjnych dzieci i konsekwentnie dążąca do zmiany prawa z ostatnim sukcesem w zakresie nowelizacji art. 209 Kodeksu Karnego. Członkini Zespołu Ekspertów senackiej komisji Rodziny, Polityki Senioralnej  i Społecznej d/s wprowadzenia zmian systemu  Alimentacyjnego.

Wiceprzewodnicząca Rady Kobiet przy Prezydencie Miasta Słupska, Prezeska Stowarzyszenia "Kobiecy Słupsk", którego głównym celem jest inicjowanie aktywności kobiet w regionie. Feministka, członkini Stowarzyszenia Kongres Kobiet w Warszawie, pełnomocniczka Regionalna Kongresu Kobiet w Słupsku, członkini honorowa stowarzyszenia "Alimenty to Nie Prezenty".


POLI PALIAN

Mentorka, Trenerka, Kobieta Świadoma, Mama, mieszkanka Londynu, Artystka, Aktywistka, Założycielka i Executive Director Organizacji „Babski Londyn” oraz  „Porozumienia Polek ponad Granicami”. Działa również pod szyldem Empowering Women Through Fashion and Styling by Paulina Palian. Prowadzi cykl warsztatów "Kobieta Świadoma". Jej największym sukcesem jest to, że swoją działalność, a raczej popularność jaką zdobyła wśród londyńskiej Polonii, jako projektantka ubioru umiała przenieść na pole sztuki i wspieranie innych kobiet w zarabianiu dzięki swoim talentom i kreatywności, pod szyldem Babskiego Londynu. Prowadzi warsztaty i warsztaty On-line, zajęcia One-2-One, specjalizuje się w autoprezentacji oraz podnoszeniu samo-wartości poprzez wykorzystywanie mody i sztuczek stylizacyjnych.


dr KRZYSZTOF ŚMISZEK

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2003-2005 prawnik w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, gdzie zajmował się analizą i praktycznym stosowaniem ustawodawstwa antydyskryminacyjnego, ekspert polskich organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji (m.in. wieloletni Szef Grupy Prawnej Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii). Certyfikowany trener prawa antydyskryminacyjnego (certyfikat Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Brytyjskiej Interrights).  Prowadził szkolenia z prawa antydyskryminacyjnego m.in. dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, związków zawodowych, prawników organizacji pozarządowych. Publikował na temat prawnych aspektów dyskryminacji m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Wyborczej, Europejskim Przeglądzie Sądowym i Gazecie Prawnej oraz w periodykach zagranicznych. W latach 2008-2010 pracował w Brukseli jako prawnik i koordynator programowy w EQUINET - Europejskiej Sieci Współpracy Urzędów ds. Równego Traktowania. W latach 2011 - 2016 pracownik Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Trener praw człowieka Rady Europy w ramach programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy. Od 2014 r. członek Europejskiej Sieci Ekspertów Prawnych w Dziedzinie Niedyskryminacji. Sekretarz redakcji międzynarodowego pisma prawniczego "Anti-Discrimination Law Review". Członek Rady Programowej Archiwum im. Profesora Wiktora Osiatyńskiego prowadzonego przez Fundację OKO. PRESS. Honorowy Przewodniczący PTPA.

 

_________________________________________________________________________________

.
.
+ karta pamięci
.
.
.
.
.
.
+ karta pamięci
.
.
.
+ TOREBKA  DAMSKA
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

_________________________________________________________________________________

.
.
.
PARK  KOBIET - kongresowe kuluary - stoiska wystawców

Wydawnictwo - książka "Zakonnice odchodzą po cichu"

Pracownia Edukacji i Coachingu

Klub Kobiet Ciekawych

SENSO

MARY KAY

Trener odżywiania - Daria Gruszczyńska

Dietetyk - pomiary cukru - Irena Mendyka

ALEXINO

AVON

Europa Donna

Doradca Noszenia ClauWi - Śmieszkowo

NATURHOUSE Centrum

MANDALA

Sklep NA ZDROWIE

Projektowanie wnętrz - MONIKA DESIGN

Promocja KONCERTU charytatywnego dla MIRY

Studio masażu - Magdalena Cioch

TUPPERWARE

FM Word

Hotel Hołubowski - gastronomia

BOSKA - makijaż permamentny

Odzież - LUXURY Shop Piła

PERFECT COOL

PLANETA CIAST

FLAVON - żywność funkcjonalna węgierska

OLEOTEKA oleje z natury

FOTO - Piotr Chamczyk - studio FOTO kongresowe

Foto Video Alfa - Mariusz Żubryj (obsługa video kongresu)

_________________________________________________________________________________

.
.
.
ZBIÓRKA  PUBLICZNA

_________________________________________________________________________________

.
.
.
zakończenie KONGRESU

 

_________________________________________________________________________________

 

 

_________________________________________________________________________________

 

informacje regionalne

https://www.facebook.com/kongreskobietpila/

 

informacje ogólne

https://www.facebook.com/kongrespila

 

_________________________________________________________________________________